Lý Sơn, Quảng Ngãi: Vận hành Nhà máy lọc nước Biển An Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng vừa cho phép UBND huyện Lý Sơn được tiếp tục thực hiện việc quản lý, vận hành, khai thác Nhà máy lọc nước biển xã An Bình, huyện Lý Sơn giai đoạn 2016-2020.

Mô hình nhà máy lọc nước biển tại xã An Bình, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Lý Sơn hoàn chỉnh ngay hồ sơ quyết toán kinh phí quản lý, vận hành, khai thác nhà máy lọc nước biển xã An Bình, huyện Lý Sơn giai đoạn năm 2016-2017 (được phép áp dụng Quyết định số 974/QĐ-UBND ngày 12/7/2013 của UBND tỉnh); gửi Sở Tài chính thẩm định trước ngày 05/4/2018 để thực hiện quyết toán theo quy định.

Khẩn trương xây dựng phương án quản lý, vận hành, khai thác Nhà máy lọc nước biển xã An Bình, huyện Lý Sơn giai đoạn 2018-2020, gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/4/2018.

Võ Hà

Xem nguyên bài viết tại : Lý Sơn, Quảng Ngãi: Vận hành Nhà máy lọc nước Biển An Bình

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s