Nhà máy xử lý rác Lý Sơn nâng công suất 25 tấn/ngày

Thông tin từ UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn đã được nâng công suất xử lý rác lên đến 25 tấn/ngày nhằm thu gom, xử lý dứt điểm toàn bộ lượng rác thải hàng ngày trên đảo.

Tuổi Trẻ

Coi nguyên bài viết ở : Nhà máy xử lý rác Lý Sơn nâng công suất 25 tấn/ngày

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s