Bê tông hóa 25 tuyến đường nông thôn tại đảo Lý Sơn

​Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã An Vĩnh và xã An Hải, huyện Lý Sơn đã tiếp nhận gần 272 tấn xi măng để làm đường bê tông nông thôn theo kế hoạch đăng ký.

Bê tông hóa tuyến đường nông thôn
Bê tông hóa tuyến đường nông thôn

​Đến thời điểm này, An Vĩnh và An Hải đã triển khai thi công 25 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài gần 2,7km. Trong đó An Vĩnh hoàn thành 6/6 tuyến với chiều dài trên 1km, An Hải hoàn thành 19/19 tuyến với chiều dài gần 1,7km. Với chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều gia đình của 2 xã đã tự nguyện hiến đất, góp tiền, ngày công để làm đường theo đúng tiêu chí.

Việc hoàn thành tiêu chí đường giao thông sẽ giúp xã điểm An Hải về đích nông nông mới cuối năm 2018, An Vĩnh về đích nông thôn mới vào năm 2019.

Hữu Danh

Xem nguyên bài viết tại : Bê tông hóa 25 tuyến đường nông thôn tại đảo Lý Sơn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s